Dự kiến lệ phí kỳ thi THPT quốc gia 35.000 đồng/môn

0
2532

(Dân trí) – Dự kiến, thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, CĐ và ĐH sẽ phải nộp phí dự thi 35.000 đồng/môn thi/thí sinh.

Theo dự thảo thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ GD-ĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vừa được Bộ Tài chính công bố, không thu phí dự thi, dự tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phương thức thu phí năm nay, phí dự thi, dự tuyển kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nộp cùng với hồ sơ đăng kí dự thi cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự thi được quy định tại Quy chế tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia;

Phí dự thi đối với thí sinh đăng ký vào ngành năng khiếu nộp cùng với hồ sơ đăng kí dự thi cho cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký dự thi; Phí dự tuyển nộp cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển cho cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký xét tuyển;

Phí dự thi, dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ nộp cho cho cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng kí dự thi, dự tuyển; Phí dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi thí sinh đăng ký xét tuyển.

Dự kiến lệ phí kỳ thi THPT quốc gia là 35.000 đồng/môn
Riêng thí sinh đăng ký vào các trường khối quốc phòng, an ninh phải nộp thêm phí sơ tuyển 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký dự thi.

Mức thu phí dự thi dự tuyển như sau:

Thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học:

Nộp phí dự thi 35.000 đồng/môn thi/thí sinh; Nộp phí dự tuyển vào các trường 30.000 đồng/hồ sơ.

Riêng thí sinh đăng ký vào các trường khối quốc phòng, an ninh phải nộp thêm phí sơ tuyển 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký dự thi.

Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu: Đối với các trường tuyển sinh bằng phương thức dự tuyển, thí sinh nộp phí dự tuyển 30.000 đồng/hồ sơ.

Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển: Đối với các môn văn hóa chuyên ngành, nộp phí dự thi 35.000 đồng/môn thi/thí sinh; Đối với các môn năng khiếu, nộp phí dự thi 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu).

Thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ: Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ; Dự thi thạc sỹ: 120.000 đồng/môn thi/thí sinh; Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000/thí sinh/hồ sơ.

Thí sinh đăng ký dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước nộp phí dự tuyển 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

Dự thảo nêu rõ, toàn bộ phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (đối với trường tổ chức tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển), tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục tổ chức tuyển sinh trực tiếp thu và chi theo các quy định tài chính hiện hành của nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, khi chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% so với thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, sau khi có ý kiến thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh mức thu phí dự thi, dự tuyển tối đa 20% và điều chỉnh mức trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo và Cục Nhà trường.

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh được sử dụng số tiền phí dự thi, dự tuyển được trích theo quy định tại Thông tư này để chi phí cho công tác tuyển sinh.

Cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh có trách nhiệm: Niêm yết công khai mức thu phí dự thi, dự tuyển tại nơi thu phí và thực hiện thu phí theo đúng mức thu quy định trên.

Đối với các trường tuyển sinh riêng hoặc vào trường tuyển sinh năng khiếu tự cân đối nguồn thu theo quy định để chi phí cho công tác tổ chức tuyển sinh. Trường hợp thu không đủ chi thì các cơ sở giáo dục được sử dụng từ nguồn kinh phí hiện có của đơn vị để chi phí cho công tác tuyển sinh; đối với các cơ sở được giao nhiệm vụ tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước thì được ngân sách cấp bù.

Hồng Hạnh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here