Giải phóng mặt bằng trong năm 2014

0
3712

Sáng 1/11, UBND huyện Đông Hòa tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô (giai đoạn 2) trên 404ha tại xã Hòa Tâm.

khuktnamphuyen-a55d8

Đến thời điểm này, dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô (giai đoạn 2), phần 404ha xây dựng nhà máy tại xã Hòa Tâm đã hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên diện tích 117ha. Theo kế hoạch, 287ha còn lại với 577 đối tượng bị ảnh hưởng, huyện lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 15/12/2014.

Để triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch đã đề ra, huyện chỉ đạo UBND xã Hòa Tâm rà soát, niêm yết công khai những hộ dân ảnh hưởng bởi dự án; tiếp tục phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức họp xét quy chủ, xác định nguồn gốc đất, phân loại đất, công trình trên đất đối với số hồ sơ còn lại và niêm yết công khai theo quy định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền chỉnh lý biến động và thu hồi đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với UBND 2 xã Hòa Tâm và Hòa Hiệp Nam tổ chức họp lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được lập.

MINH HUYỀN theo baophuyen.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here